Forside

Alice Jensen

Familie- og sandplayterapeut

Chok og Traumeterapi

 

 

 

Børneterapi - Forældrerådgivning - Individuel terapi

Velkommen

Alle mennesker - børn og voksne - kan få brug for hjælp og støtte til at komme videre i livet, ud af en krise eller få bearbejdet traumatiske oplevelser.

Børneterapi

Har dit barn det svært eller viser tegn på ikke at trives. Har dit barn været udsat for belastende oplevelser eller traumer som f.eks. skilsmisse, hospitalsophold, ulykker, adoption eller omsorgssvigt. Terapi kan være en mulighed for at hjælpe dit barn.

I børneterapi vil dit barn få mulighed for, at udtrykke sine følelser og sætte "ord" på sit indre kaos.

Dit barn vil løsne traumer , finde ressource og nye handlemuligheder.

 

Børn som ikke trives kan reagere meget forskelligt: De kan have fysiske symptomer som ondt i maven eller hovedet - de kan ændre adfærd og blive mere indadvendte eller aggressive - de kan være angste og urolige - de kan have sociale vanskeligheder eller koncentrationsbesvær mv.

 

Forældrerådgivning

I familien er alle berørte, når der opstår problemer. Det kan være et enkelt medlem af familien, der ikke trives - børn som voksne - eller hændelser hvor hele familien er ramt. Det kan tage på kræfterne, og som forældre kan det nogle gange være svært, at vide hvad der er bedst at gøre.

Forældrerådgivning kan give Jer en anden forståelse af vanskelighederne, og kan inspirere til nye måder at tænke og handle på.

 

 

Individuel terapi

Har du ønsker om at forandre noget i dit liv, eller har du brug for at bearbejde chok og traumer.

Individuel terapi giver dig mulighed for at få større kontakt med dig selv og dine ressourcer, finde nye handlemåder, og få større vitalitet ind i livet.

Fokus kan liggge på din egen personlige udvikling, hverdagens konflikter eller på bearbejdning og forløsning af traumatiserende begivenheder som f.eks. ulykker, overfald, barndomsoplevelser mv.

 

 

Alice Jensen - Gunnarsvej 3, Gram - 8660 Skanderborg - tlf. 41291508 - alice@alicejensen.dk